Privacybeleid


Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren verwerken wij persoonsgegevens. Verbakel Zonwering neemt uw privacy zeer serieus, persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.
Dat betekent onder andere dat:

 • duidelijk vermeld wordt voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperkt wordt tot alleen depersoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Verbakel Zonwering uw gegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer Verbakel Zonwering daar wettelijk toe verplicht is; 
 • Verbakel Zonwering passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat wij dit ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken; 
 • uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag bijvoorbeeld ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen, gerespecteerd wordt.

In deze verklaring staat hoe wij met uw gegevens omgaan.

Gebruik van persoonsgegevens
Alle gegevens die verzameld worden op welke wijze dan ook (telefonisch, via e-mail, via website etc.) worden vrijwillig verkregen. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Deze gegevens worden door ons opgeslagen in een relatiebeheersysteem. 

Wij gebruiken de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige contactgegevens;
 • IP-adres;
 • Indien van toepassing, een KVK-nummer en BTW-nummer;
 • Overige gegevens die u aan ons verstrekt.


Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het aanbieden van onze services en diensten;
 • Het opnemen van contact;
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website en diensten;
 • Het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijn
Wij bewaren de verstrekte gegevens zo lang als noodzakelijk is om de in deze privacyen cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derde partijen
Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens die wij verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketingdoeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten. Wij maken gebruik van het softwarepakket WeFact voor ons relatiebeheer.

Cookies
Op de website van Verbakel Zonwering wordt gebruik gemaakt van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels de browser. Onze website maakt gebruik van cookies van/voor de volgende partij:

Google
Via onze website worden cookies geplaatst en uitgelezen van Google, als deel van Google Analytics. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe onze bezoekers de website gebruiken en op welke wijze onze bezoekers via de Google-zoekmachine op onze website terecht komen. 

Om uw persoonsgegevens te beschermen hebben wij Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld. Wij hebben verder geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Lees de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te weten wat zij met uw (persoons-)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die Google verzamelt via onze website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens
Wanneer u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, hebt u het recht om ons te vragen om inzage in en correctie, verwijdering of in sommige gevallen bezwaar tegen, beperking of verplaatsing van uw gegevens. Dit verzoek kunt u indienen door contact met ons op te nemen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Verbakel Zonwering heeft het recht deze privacy- en cookieverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website worden gepubliceerd.